Drodzy Goście !

W trosce o bezpieczeństwo oraz porządek przedstawiamy Państwu obowiązujący regulamin. Regulamin pobytu w naszych domkach określa obowiązki osób korzystających z wynajętego domku wypoczynkowego.

1. Wynajem domku obejmuje, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami liczbę do 6 (sześciu) osób.

2. Każda dodatkowa osoba może zostać dokwaterowana, po wyrażeniu zgody przez właściciela oraz za dodatkową opłatą.

3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 10:00.

4. Należności związane z wynajęciem domku wypoczynkowego należy uiścić w pierwszym dniu pobytu.

5. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego pobytu w domku, uiszczony zadatek nie podlega zwrotowi.

6. Na czas pobytu w domkach pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 200 zł.

7. Nie bierzemy odpowiedzialności za wartościowe przedmioty pozostawione w domku. Za wszystkie osobiste przedmioty znajdujące się w domku odpowiedzialność ponoszą wyłącznie osoby wynajmujące domek.

8. Gdy używasz grilla pamiętaj o zasadach bezpieczeństwa oraz o rozpalaniu z dala od drewnianych ścian domku – bezwzględny zakaz używania grilla na tarasie.

9. Właścicieli zwierząt prosimy o pilnowanie swoich pupili, a także zachowanie czystości i zapewnienie spokoju oraz bezpieczeństwa innym Gościom.

10. Wszelkie usterki, zniszczenia prosimy zgłaszać niezwłocznie właścicielom posesji.

11. Wychodząc należy sprawdzić, czy urządzenia elektryczne zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte.

12. Wynajmujący domek odpowiadają materialnie za szkody zaistniałe w czasie pobytu.

13. Wynajmujący domek na czas pobytu mogą korzystać z bezpłatnego, niestrzeżonego parkingu (tj. maksymalnie 2 samochody na 1 domek). Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z pozostawieniem przez najemcę samochodu na parkingu niestrzeżonym.

14. Po wcześniejszych ustaleniach właściciel wyraża zgodę na pobyt w domku małych zwierząt domowych.

15. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu.

16. W domku obowiązuje całkowity zakaz smażenia ryb.

17. Śmieci i inne odpady należy składować w pojemniku znajdującym się na zewnątrz domku.

18. Przekazanie i odbiór domku wypoczynkowego następuje w obecności właściciela.

19. Na terenie posesji obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22:00 do 7:00.

20. W ogrodzie znajduje się plac zabaw (ogrodowy) używanie tylko na własną odpowiedzialność.

21. W przypadku nie przestrzegania regulaminu właściciel domku może wypowiedzieć umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu poniesionych kosztów przez wynajmującego.

22. Najemca jest zobowiązany pozostawić domek w stanie jakim go zastał ( ściągnięta pościel, uporządkowana powierzchnia), w przeciwnym razie zostanie pobrana opłata za uporządkowanie domku w wysokości 100zł.

23. Po zakończonym pobycie najemca jest zobowiązany do rozliczenia się wobec kierownictwa z wyposażenia najmowanego domku zgodnie z protokołem odbiorczym, zdania klucza oraz podpisania protokołu zdawczego i zwrotu kaucji w wysokości 200zł.

Życzymy miłego wypoczynku